Aktualności

20.06.2017

WAKACYJNA AKADEMIA TECHNICZNA

więcej +

Szkolenia

17.07 - 01.09.2017

WAKACYJNA AKADEMIA TECHNICZNA

więcej +

Forum

Forum dyskusji o IT

Wymiana i pogłębianie doświadczeń
osób związanych z IT w
Bankach Spółdzielczych

więcej +

Obszary działalności

+

SektorFinansowy

Usługi związane z bezpieczeństwem IT
w instytucjach finansowych.

+

SektorPubliczny

Wsparcie teleinformatyczne
dla instytucji państwowych
i administracji publicznej.

+

SektorPrywatny

Profesjonalne usługi teleinformatyczne
dla biznesu.

Certyfikacje

BlueNet ® jest znakiem towarowym chronionym w Urzędzie
Patentowym RP (świadectwo ochronne nr 127472)
Copyright © 2017 BlueNet ® Sp. z o.o.

NIP: 7262552951; KRS: 0000270167; Kapitał zakładowy: 76 000,00 PLN

Powered by SINTE